Standardi tretiranja rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika, tretiranja različitosti i manjinskih populacija

UVOD

SportSport doo postavlja standarde ponašanja novinara i urednika SportSport.ba i Body.ba u skladu sa Preporukama Vijeća za štampu i online medije BiH koje su usvojene na sjednici održanoj 24. avgusta 2006. godine, u saradnji s Udruženjem Q, Gender centrima Vlada RS i FBiH, te Agencijom za ravnopravnost polova BiH, te dokumentima pobrojanim u dnu teksta.

Urednici i urednički kolegiji će, kroz uređivačku politiku, nastojati da osiguraju poštivanje ravnopravnosti na osnovu pola, roda, polnog identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i seksualne orijentacije, nacionalnosti ili religijskog opredjeljenja kroz..:

1. prikazivanje pozitivnih primjera nediskriminacije i poštivanja ljudskih prava u javnoj i privatnoj sferi života

2. prikazivanje svih osoba na ravnopravan i nestereotipan način, s punim poštivanjem njihove osobenosti i ljudskog dostojanstva

3. podizanje svijesti o ravnopravnom učešću žena i muškaraca u ekonomskom i društvenom razvoju

4. eliminisanje nacionalizma, šovinizma, te govora mržnje u medijskom jeziku

5. eliminisanje seksizma, rodofobije, homofobije, bifobije, transfobije i drugih predrasuda i stereotipa u medijskom jeziku

6. označavanje funkcija, zvanja i titula osoba o kojima se piše ili govori, korištenjem rodno osjetljivog jezika

7. podizanje svijesti javnosti o problemu seksualnog nasilja, incesta, obiteljskog nasilja, ekonomskog nasilja, trgovine ljudskim bićima i posljedicama toga nasilja na žrtve i društvo u cjelini

8. podizanje svijesti javnosti o prisutnosti različitih oblika nasilja na osnovu spola, roda i seksualne orijentacije, te pogubnog uticaja toga nasilja na žrtve

9. edukaciju novinara i novinarki o ravnopravnosti na osnovu pola, roda, polnoga identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja, seksualne orijentacije, te o upotrebi rodno osjetljivog jezika u svakodnevnoj novinarskoj praksi, kao i ravnopravnosti svih naroda i nacija, bez obzira na etničku pripadnost ili religijsko opredjeljenje

10. promovisanje ravnopravnoga učešća i zastupljenosti osoba različitih polnih i rodnih  identiteta, etničke i vjerske pripadnosti na pozicijama odlučivanja unutar redakcija SportSport doo, naročito u upravljačkim, programskim i regulatornim tijelima

Preporuke su usvojene na osnovu opšteprihvaćenih etičkih i profesionalnih standarda novinarstva, te  međunarodnih i bosanskohercegovačkih akata o ljudskim pravima i ravnopravnosti polova:

Sarajevo, 10.02.2018.