Uslovi korištenja

Strogo je zabranjeno preuzimanje tekstualnih sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez dozvole izdavača. Sadržaj na portalu Body.ba zaštićen je u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist SportSport d.o.o. Korištenjem sadržaja u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.

Forum

Forum Body.ba je u privatnom vlasništvu portala Body.ba i na njemu vrijede pravila koja određuje vlasnik portala. Svi korisnici foruma prihvataju sljedeća pravila i uslove:

Body.ba forum je bosanskohercegovački sportski forum. Posvećen je diskusijama o sportu u našoj zemlji i svijetu, druženju i razmjenama iskustava ljubitelja sporta, Bosanaca i Hercegovaca. Ostali korisnici foruma su dobrodošli kao dragi gosti i u skladu s tim trebaju se i ponašati.

Na našem forumu i u komentarima nije dozvoljeno:

Na forumu Body.ba nije dozvoljeno registrovati više profila ili  registrovati se ponovo ukoliko ste već banovani.

Body.ba zadržava pravo da otkrije Vaš identitet (ili bilo koje druge informacije koje posjedujemo o Vama) u slučaju pritužbe ili pravne akcije koja rezultuje iz poruka koje ste slali na forumu.

Body.ba nije odgovoran za sadržaj poruka objavljenih na forumu i u komentarima tekstova. Poruke na forumu i komentari odražavaju isključivo stavove njihovih autora, a nikako i stavove portala Body.ba.

Potpun pravilnik Body.ba foruma potražite na podforumu "Help".

Uslovi korištenja portala Body.ba i foruma Body.ba će biti dopunjavani ili izmijenjeni, a važeći su uslovi koji su trenutno objavljeni na portalu Body.ba.

Istraživanja posjećenosti

U svrhu istraživanja posjećenosti internetskih medija Fistnet d.o.o. (DotMetrics) u suradnji s Ipsos d.o.o. prikuplja podatke o posjećenosti web stranica. Više o politikama privatnosti koje DotMetrics koristi u svom radu možete vidjeti na sljedećem linku. Preuzmite politiku zaštite ličnih podataka.